Calon lân yn llawn daioni

Calon Lân

Nid wy’n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na’i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

Cytgan:

Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na’r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu 
Canu’r dydd a chanu’r nos.

Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd i’r nef ar edyn cân
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi i mi galon lân.

Calon Lân English Translation

The meaning of the lyrics to Calon Lân is as follows;

 I don’t ask for a luxurious life
the world’s gold or its fine pearls,
I ask for a happy heart,
an honest heart, a pure heart.

(Chorus)

A pure heart full of goodness
Is fairer than the pretty lily,
None but a pure heart can sing,
Sing in the day and sing in the night.

If I wished for worldly wealth,
It would swiftly go to seed;
The riches of a virtuous, pure heart
Will bear eternal profit.

(Chorus)

Evening and morning, my wish
Rising to heaven on the wing of song
For God, for the sake of my Saviour,
To give me a pure heart.

———————